Nồi xe air blade bị kêu và cách khắc phục

Nguyên nhân Xe air balde bị kêu và cách khắc phục:

Nguyên nhân kiến máy xe airbalde kêu: thường có 3 nguyên nhân chính: hỏng côn, kêu do biên hỏng, máy kêu do hỏng cam cò.

air blade bị kêu

  1. Hỏng côn: Hiện tượng xe bị hỏng côn là xe đi giật ở tốc độ thấp, khó tăng tốc do máy ỳ, có tiếng hú ở bộ phận côn do côn trước và côn sau bị rơ gây ra tiếng kêu khi vận hành.

nồi xe air blade bị kêu và cách khắc phục

  1. Xe kêu do hỏng biên: Bạn thấy tiếng kêu ở máy, phần đầu bò đồng thời thấy máy ra khói đen hoặc khói trắng, nếu thấy hai hiện tượng này cũng là lúc bạn cần làm lại hơi xe máy

xe air blade bị kêu biên và phải làm hơi xe máy

  1. Xe kêu do hỏng cam cò:  trong lúc vận hành di chuyển xe, bạn thấy có tiếng kêu lạch cạnh rất to từ máy tức là xích cam của bạn đã bị hỏng. 

xe ab bị kêu hỏng cam cò

Nguyên nhân air blade bị kêu  và cách khắc phục

– Bộ côn có tuối thọ thông thường từ 4-6 năm tùy theo cách vận hành của người sử dụng. Khi bộ côn hỏng sẽ dẫn đến máy bị ỳ, tốn nhiên liệu nếu bạn không thay kịp thời sẽ sinh ra các hỏng hóc khác.

– Chuông côn sẽ mòn nhanh chóng và búa côn cũng mòn và trơ lỳ theo. Các lá côn bị giảm ma sát ướt, ma sát khô xuất hiện với nhiệt độ cực cao, giữa các lá côn không tạo được màng dầu và mài trực tiếp vào nhau, làm cho các lá bị động mòn và trơ lì nhanh chóng.

– Xe Air blade bị kêu còn do không thay dầu kịp thời, hoặc dầu máy có chất lượng không tốt làm nhiệt độ trong bộ hơi cao quá mức làm các chi tiết trong máy giảm tuổi thọ